Svadobný termínovník PDF Tlačiť E-mail

TermínyNasledovné riadky neberte ako niečo nemenné, ale boli by sme neradi, keby ste na niečo zabudli a potom museli veci riešiť v strese. Takto riešené záležitosti obyčajne nespĺňajú Vaše predstavy a sú z toho iba zbytočné starosti a Váš veľký deň môže byť poznamenaný už od začiatku niečim nepríjemným. Uvedené termíny sú len orientačné, ale z hľadiska splnenia aj tých najnáročnejších predstáv sú odporúčané. Približne takúto dlhú dobu pred dňom sobáša treba uvedenú službu alebo artikel zabezpečiť. 

4 mesiace

 

- svadobné šaty

10 týždňov

 

- miesto konania svadobnej hostiny

6-8 týždňov

 

- fotograf (ateliérový aj reportážny)

 

- videokameraman

 

- hudobná produkcia

 

- svadobné oznámenia

 

- svadobná limuzína resp. doprava pre svadobčanov

 

- osobné pozývanie svadobných hostí

4 týždne

 

- svadobné prstene

2-3 týždne

 

- svadobný účes a vizážista

 

- svadobné menu v mieste konania hostiny

 

- výzdoba miestnosti

 

- svadobná kytica

 

- zákusky a torty

ZRNKÁ MÚDROSTI

Miesto konania svadobnej hostiny
Tu je dôležité zvážiť, pre koľko hostí potrebujete nájsť priestor. Asi by nebolo veľmi zábavné, ak by svadobčania naplnili celú miestnosť a zábava s hudbou by musela byť niekde na chodbe. Odporúčame nájsť taký priestor, aby všetci svadobčania aj hudba boli v jednej miestnosti. Zabezpečíte tak, že hudba bude mať priamy kontakt so všetkými svadobčanmi a môže vytvoriť lepšiu atmosféru. Dôležité je myslieť aj na klimatizáciu a dobré vetranie miestnosti. Ak je Vaša hostina v malej miestnosti, kde nie je vhodné vetranie, odporúčame pripraviť fajčiarsky kútik mimo tejto miestnosti. Dbajte o to, aby na tanečnom parkete nebol koberec. Nedá sa na ňom tancovať.

Fotografia ateliérová a reportážna
Pri tejto službe by ste nemali zabúdať, že fotografia je pamiatka, ktorá Vám má slúžiť a pripomínať tento deň dlhé roky. Preto by ste mali zvážiť, či robením týchto fotografií poveríte niekoho z Vašej rodiny alebo to zveríte do rúk profesionálom.

Ak ste sa napriek všetkému rozhodli fotografie vyhotoviť sami, prijmite aspoň tieto odporučenia:
1. Nefotografujte so zapožičaným fotoaparátom, pretože obyčajne vždy niečo zlyhá v tom najmenej očakávanom momente a Vy sa ocitnete bezradní. Majte k dispozícii aspoň dva fotoaparáty, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2. Priestory, v ktorých sa konajú svadobné obrady a hostiny sú veľké a blesk v plnoautomatickom fotoaparáte nemá veľký výkon. Doporučujeme preto použiť citlivejší film. Nechajte si poradiť v odborných predajniach, kde predávajú takýto tovar.
3. Ak fotografujete sami, resp. za pomoci člena rodiny, máte síce znížené náklady na svadobný rozpočet, môžete sa však dopustiť nasledovných chýb:
- poverený člen rodiny pri fotografovaní často ruší sobášiaceho, pôsobí bezradne lebo nevie, čo si v danej situácii môže dovoliť a čo nie,
- mnohé fotky pôsobia nezaujímavo, nevystihujú podstatu a veľakrát ich „zdobia“ aj červené oči, ktoré sú typické pre plnoautomatické fotoaparáty - výsledkom je nízka obsahová i kvalitatívna úroveň celej svadobnej kolekcie.

Keďže väčšina z Vás sa bude chcieť vyvarovať spomínaných chýb, veríme, že Vám padne vhod niekoľko rád, ako postupovať pri výbere profesionálneho fotografa.
1. Ak získate tip na tieto služby z inzercie alebo inou cestou, vždy doporučujeme následný osobný kontakt s vytipovaným fotografom.
2. Žiadajte osloveného fotografa, aby sa Vám prezentoval aspoň jednou ucelenou kolekciou svadobných fotografií. Po jej zhliadnutí si môžete urobiť predstavu o kvalite a rozsahu ponúkaných služieb a konfrontovať ich so svojimi predstavami.
3. Zaujímajte sa o značky fotografických prístrojov, ktorými fotograf disponuje. Mali by to byť profesionálne prístroje s výkonným bleskom a je jedno či sú to klasické fotoaparáty na filmy alebo digitálne fotoaparáty. Najpoužívanejšie sú: NICON, CANON, MINOLTA, OLYMPUS, CONTAX a podobné.
4. Pri skúmaní kvality ukážkových fotografií si všimnite oči, nos a ústa - mali by byť čitateľné a pleť primerane tmavá. Dôležité je tiež, aby sa na nevestiných bielych svadobných šatách netvoril farebný závoj.
5. Oboznámte sa s ponukou aspoň dvoch firiem poskytujúcich tieto služby.
6. Ak ste sa už rozhodli pre konkrétnu firmu, upresnite svoju objednávku - rozsah a množstvo fotografií, ich veľkosť a cenu.
7. Optimálny počet záberov je pri počte 60-80 hostí nasledovný:
- z obradu a gratulácií 30 - 50
- ateliérové fotografie 10 - 20
- z prípitkov, tanca, stolovania a zábavných momentov 50 - 100
8. Nezabúdajte, že v cene fotografií býva obyčajne zakalkulovaný aj honorár fotografa, preto upresnite v objednávke aj časový rozsah prác.
9. Pri rozhodovaní sa medzi klasickými a digitálnymi fotografiami je treba mať na zreteli, že pri vyhotovovaní digitálnych fotografií sa dá urobiť väčšie množstvo záberov, ktoré nie sú viazané na filmový materiál. Na druhej strane však náklady na následné vyhotovovanie fotografií z digitálnych záberov sú vyššie, ako pri klasických filmoch. Preto je treba poriadne zvážiť toto rozhodnutie. Ideálnym riešením by bola kombinácia obidvoch spôsobov.

Neodmysliteľnou súčasťou svadobných fotografií sú ateliérové fotografie. Pri výbere vhodného ateliéru je dôležité, aby:
1. Snímky boli nápadité, dobre nasvietené bez rôznych gýčových a silových póz.
2. Každý ateliér má iné podmienky, podľa ktorých poskytuje služby. Vhodnejšie je fotografovať sa tam, kde Vám k zhotovenému záberu nenútia hneď určitý počet fotografií a kde máte možnosť výberu.
3. Čím viac záberov si necháte zhotoviť, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si lepšie vyberiete.
4. Veľmi vhodná je kombinácia fotografovania v ateliéri a v prírode. Skúsený fotograf pozná vhodné miesta na fotografovanie.
5. Navštívte aspoň dva ateliéry a až potom sa rozhodnite.

Videoprodukcia
V ostatných rokoch sa stal popri fotografiách neodmysliteľným svadobným dokumentom aj videozáznam. Pri jeho amatérskom vyhotovení však môže dojsť k oveľa väčšiemu rozčarovaniu ako v obdobnom prípade pri fotografiách. Odporúčame Vám preto objednať si tieto služby výhradne u profesionála.
Pri jeho výbere by ste mali klásť dôraz najmä na tieto skutočnosti:
1. Požadujte predvedenie uceleného videozáznamu z nejakej udalosti, aby ste sa oboznámili vopred so spôsobom práce kameramana.
2. Navštívte najmenej dve firmy poskytujúce tieto služby, aby ste mohli porovnávať. Technika v tomto smere urobila obrovský skok dopredu a ponúka neuveriteľné možnosti.
3. Pri rozhodovaní sa pre konkrétnu firmu sa neorientujte len podľa cenovej ponuky, ale hlavne dbajte na nasledovné veci:
- aká technika sa používa na filmovanie (žijeme v dobe digitálnej techniky, ale to neznamená, že všetko čo je digitálne je dobré. Nevhodné sú malé kamery, obraz nafilmovaný takouto kamerou je rozhýbaný a sledovanie je veľmi únavné). Nezabúdajte, že na prezeranie digitálnej nahrávky je potrebné mať k dispozícii počítač alebo DVD prehrávač, ale záznam v takejto podobe má dlhšiu životnosť a je ho možné lepšie následne upravovať. Samozrejme digitálny záznam je možné si dať uložiť aj na klasickú VHS kazetu,
- záznamy by mali byť pekne komponované a obrazová skladba nápaditá a dynamická,
- snímané obrázky by mali byť ostré a farebne kontrastné a podľa potreby vždy dosvietené. Svetlá patria k filmovej kamere tak, ako blesk k fotoaparátu a majú byť použité vždy tam, kde je to nutné.
- videozáznam má obsahovať prierez celej svadby, nemal by však byť zdĺhavý,
- nechajte si predviesť aj ďalšie možné spracovanie videozáznamu (titulky, podfarbenie hudbou, strih, mix a podobne).

Záverom by sme Vás chceli upozorniť na to, že fotografie nenahrádzajú videozáznam a videozáznam nie je náhradou fotografií. Sú to dve rozdielne médiá. Účelom fotografie je zachytiť okamih, ktorý je vyvrcholením určitej situácie a ktorý si môžete pripomenúť kedykoľvek a kdekoľvek sa oň podeliť so známymi a priateľmi. Videozáznam zachytí autenticky celú atmosféru udalosti a zároveň slúži ako živá kronika celej vašej rodiny. Dohromady teda vytvoria živú spomienku na najkrajší deň Vášho života.

Hudobná produkcia
Je veľmi dobré, ak hudobník, fotograf a videokameraman už v minulosti spolupracovali a poznajú svoju prácu. Dokážu tak lepšie zachytiť okamihy zábavy. Váš hudobník by mal spĺňať tieto požiadavky:

- znalosť svadobných zvykov a tradícií (napr. svadobný príhovor, odčepčenie nevesty, redový tanec - vytancovanie nevesty, svadobné hry),
- dobrá výrečnosť a správne komunikovanie so svadobnými hosťami (mikrofón),
- znalosť všetkých hudobných žánrov obvyklých pre svadby, široký repertoár,
- prispôsobenie hlasitosti hudby k veľkosti miestnosti,
- rôzne svetelné a iné efekty len prispejú k lepšej zábave,
- dlhodobejšie skúsenosti s touto činnosťou nie sú na škodu.
V každom prípade si s vybraným hudobníkom dohodnite osobné stretnutie, na ktorom spoločne vypracujete scenár svadobnej zábavy podľa Vašich predstáv.

Svadobné oznámenia
Vyhotovenie svadobných oznámení trvá približne 1 týždeň. Odporúčame Vám nechať si nejakú rezervu pre prípad, že vyhotovené oznámenia sa Vám nebudú z nejakého dôvodu páčiť. Nech Vám ostane čas aj na prípadnú opravu. V tlačiarni žiadajte, aby Vám návrh oznámení ukázali ešte pred samotnou tlačou. Takto si môžete skontrolovať správnosť uvedených údajov. Dobrou myšlienkou je vyhotovenie menoviek Vašich hostí. Vyhnete sa tak chaosu pri ich usádzaní.

Doprava svadobčanov
Nezabudnite, že toto je Váš deň a preto si doprajte aj také služby, aké inokedy asi ťažko využijete. Nechajte sa odviezť kočom ťahaným koňmi alebo si prenajmite luxusnú limuzínu, ktorá v tej chvíli bude iba Vaša. Samozrejme nezabudnite na všetkých ostatných svadobčanov, nie každý má svoje auto. Najlepšie je prevážať svadobčanov všetkých spoločne, zábava tak obyčajne začína už v autobuse. Dôležité je vyčleniť aspoň jedného šoféra, ktorý bude odvážať svadobčanov z hostiny domov. Nie každý vydrží zabávať sa rovnako dlho.

Svadobné šaty
Nezabudnite, že svadba to nie sú len šaty pre nevestu a ženícha. Aj svadobná mama a svadobný otec chcú v tento deň vyzerať pekne. V prípade, že si šaty chcete dať ušiť, tak odporúčame navštíviť krajčíra aspoň šesť týždňov pred sobášom. Termín návštevy svadobného salóna je možné odložiť na trochu neskoršiu dobu, ale odporúčame ju uskutočniť aspoň štyri týždne pred dňom sobáša. Nezabudnite na doplnky k svadobným šatám, ktoré ešte zdôraznia Vašu krásu v tento deň.

Svadobné prstene
Tu sú asi naše rady nepodstatné. Vkus máme všetci rozdielny a každému sa páči niečo iné. Snáď len toľko - fantázii sa medze nekladú.

Svadobný účes
Po šatách asi najdôležitejšia ozdoba nevesty. Odporúčame Vám obrátiť sa na odborníkov, ktorí budú najlepšie vedieť poradiť. Nie nadarmo sa hovorí, že korunou krásy sú vlasy. Nesmiete zabudnúť, že účes Vám musí vydržať celý deň a aj celú noc. Odporúčame Vám vyskúšať si účes aspoň týždeň pred svadbou. Váš účes by mal dotvárať celkový obraz osobnosti a mal by ladiť s postavou a šatami. Ak ste skôr drobnej, útlej postavy, tak by ste mali zvoliť účes, ktorý Vám nezväčší hlavu v porovnaní k telu. Ak patríte medzi vysoké dámy, tak účes môže byť bohato zdobený rôznymi mašľami, čipkami, perličkami či kvietkami. Samozrejme aj tu platí pravidlo, že menej je niekedy viac. Ale v podstate by ste sa mali riadiť tým, čo sa páči Vám. Vy sa musíte v účese dobre cítiť, inak by ste neboli zrejme spokojná a nemali by ste na tento krásny deň pekné spomienky.

Služby profesionálneho vizážistu
Mejkap - taká drobnosť a môže úplne pokaziť celkový dojem. Tak, ako sa pripravujete na Váš deň „D“ po stránke účesu, šiat, hostiny a všetkých ostatných záležitostí, nemali by ste zabudnúť ani na Vašu pleť. Dajte si ju dokonale vyčistiť a ošetriť v niektorom kozmetickom salóne. Vrásky spôsobené pracovným vypätím určite nebudú peknou ozdobou počas svadobného dňa. Na takto ošetrenú a upravenú pleť sa potom mejkap nanáša lepšie a aj lepšie sa udrží. Určite sama veľmi dobre poznáte, aký mejkap sa Vám najlepšie hodí, ale teraz predsa ide o výnimočný deň, tak prečo si nedopriať aj tu trochu výnimočnosti. Zverte sa do rúk profesionálnych vizážistov a nechajte si aspoň trochu poradiť. Určite nedoporučujeme experimentovať a treba si tak, ako účes, aj mejkap vyskúšať. Nemali by ste používať perleťové odtiene, ktoré by mohli na fotografiách nežiadúco odrážať svetlá. Mejkap by mal byť jemný, ale dostatočne výrazný, aby na svadobných fotografiách vynikol. Nezabúdajte, že platí: zvýrazniť buď oči alebo ústa. Nikdy nie o boje. Vyhýbajte sa tmavým odtieňom pri očiach, ktoré by mohli spôsobiť, že Vaše oči by vyzerali prepadnuto. Úprava nevesty by bola neúplná bez úpravy obočia a nechtov. Ešte trošku parfumu a líčenie je hotové. Teraz už len dúfať, že keď príde pre Vás ženích, tak nebude hľadať svoju vyvolenú a vy budete pritom stáť vedľa neho. V každom prípade by ste mali ostať sama sebou.

Svadobné menu
V čase, keď budete osobne pozývať Vašich hostí, odporúčame Vám overiť si, či niektorý z nich nie je alergický na isté potraviny. Asi by nebolo príjemné volať k svadobnému stolu pohotovosť. Taktiež by bolo vhodné zistiť, či niektorý zo svadobčanov nemá špeciálnu diétu. Nesmiete zabudnúť na nikoho. Určite nechcete, aby bol niekto v tento deň s niečím nespokojný. V dobrých podnikoch Vám pracovníci vyjdú v ústrety vo všetkom a verte nám, že Vám aj dobre poradia.

Výzdoba miestnosti
Tu záleží na tom, kde sa bude Vaša hostina konať. Niektoré podniky majú výzdobu vlastnú, ale určite sa dá dohodnúť aj na tom, že si spravíte výzdobu podľa Vašich predstáv. Či už na to využijete kvetinárky, aranžérky, balóny alebo rôzne iné dekoračné materiály, nechávame na Vašu fantáziu. Možno chcete mať na stoloch sviečky alebo si chcete svietiť lampiónmi, možno chcete mať hostinu pod holým nebom.

Svadobná kytica
Pri výbere kytice a jej zložení sa dohodnite s kvetinárom aj na alternatívnom riešení. Zabezpečíte si tak náhradnú kyticu, ak by kvetinár nedostal materiál, ktorý ste si pôvodne vybrali. Nezabudnite, že tento deň bude trvať dlhšie ako všetky ostatné a kytica by mala vydržať celý čas krásna a svieža. Podľa toho by ste mali voliť aj druh kvetín. A ešte jedna dôležitá vec. Nezabudnite, že kytica v tento deň nepatrí iba neveste, ale aj obidvom svadobným mamám.

Zákusky a torty
Je dôležité si uvedomiť, v ktorom ročnom období sa svadobná hostina koná. Pri veľkých teplách je treba voliť radšej trvanlivejšie zákusky. Nikto asi nechce pre pokazený žalúdok skončiť v posteli skôr, než si želá. Ak si výslužky budete chystať sami, nezabudnite na krabice, papier a špagát, ale túto službu Vám už dnes ponúkajú skoro všetci výrobcovia zákuskov. Aspoň máte o starosť menej.

prevzaté z : http://www.svadba-slovensko.sk/

 

prevádzka Námestovo

Nábrežie 1226/3
029 01 Námestovo

tel.: 0911 696896

Otváracie hodiny :
Pondelok-Piatok 9:30-17:00
Sobota 9:00-12:00
mimo pracovnej doby po telef.dohode

Náhodné foto

model č. ...Hotel PAR...16-283-2K.D. Mútn...K.D. Or. ...